• /ˈməʊldɪŋ/

  Cơ khí & công trình

  sản phẩm ép

  Xây dựng

  đường gờ, đường chỉ

  Giải thích EN: A continuous decorative band of curved or rectangular profile that is applied to or carved into a surface such as a wall or doorjamb.. Giải thích VN: Một dải trang trí liên tục có dạng cong hay hình chữ nhật được đắp hoặc tạc lên một bề mặt như một bức tường hay các thanh dọc cửa.

  sự nặn

  Kỹ thuật chung

  nẹp gỗ
  nẹp ván
  đổ khuôn
  contact molding
  sự đổ khuôn tiếp xúc
  hot molding
  sự đổ khuôn nóng
  top down molding
  sự đổ khuôn từ trên xuống
  đúc
  dựng khuôn
  đường chỉ
  đường gờ
  eaves molding
  đường gờ máng xối
  ép khuôn
  compression molding
  sự ép khuôn
  impact molding
  sự ép khuôn áp lực
  molding press
  máy ép khuôn (đúc)
  molding pressure
  lực ép khuôn
  plastic molding
  sự ép khuôn dẻo
  semidry molding
  sự ép khuôn nửa khô
  squeeze molding
  sự ép khuôn
  ép theo khuôn
  gờ trang trí
  mái đua
  mái hắt
  rót khuôn
  sự đúc
  sự ép khuôn
  impact molding
  sự ép khuôn áp lực
  plastic molding
  sự ép khuôn dẻo
  semidry molding
  sự ép khuôn nửa khô
  sự làm khuôn
  blow molding
  sự làm khuôn thổi
  compression molding
  sự làm khuôn ép
  core molding
  sự làm khuôn bằng ruột
  core molding
  sự làm khuôn có thao
  sand molding
  sự làm khuôn cát
  shell molding
  sự làm khuôn vỏ (mỏng)
  stack molding
  sự làm khuôn tầng
  stucco molding
  sự làm khuôn tượng
  sự tạo hình
  augmented bag molding
  sự tạo hình bằng mảng dẻo
  augmented bag molding
  sự tạo hình bằng túi dẻo
  plastic molding
  sự tạo hình dẻo
  sản phẩm đúc
  ván ốp
  vật đúc
  vật ép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X