• /¸ɔksi´deiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác oxidization

  ,˜ksidai'zei‘n
  danh từ
  (hoá học) sự oxy hoá, quá trình oxy hoá

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  quá trình ôxi hóa

  Xây dựng

  sự ôxi hóa

  Điện

  sự ô xi hóa

  Kỹ thuật chung

  sự oxi hóa
  sự oxy hóa

  Kinh tế

  sự oxi hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X