• Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) của prisoner of war (tù binh, tù nhân trong chiến tranh)
  a POW camp
  một trại tù binh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X