• /,pæki'dəmik/

  Thông dụng

  Xem pachyderm

  Chuyên ngành

  Y học

  (chứng) phù niêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X