• /,pæki'dəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) loài da dày (voi, tê giác..)
  (nghĩa bóng) người mặt dày mày dạn, người không biết nhục

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X