• Thông dụng

  Thành Ngữ

  pack up
  ngừng làm cái gì, từ bỏ cái gì

  Xem thêm pack

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đóng bao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X