• /,pæʤi'neiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đánh số trang (sách..)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chia trang
  pagination (vs)
  sự chia trang
  tổ chức trang
  pagination (vs)
  sự tổ chức trang

  Kỹ thuật chung

  ngắt trang
  phân trang
  automatic pagination
  sự phân trang tự động
  pagination (vs)
  sự phân trang
  sự phân trang
  automatic pagination
  sự phân trang tự động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X