• /,ɔ:tə'mætik/

  Thông dụng

  Cách viết khác automatical

  Tính từ

  Tự động
  automatic pistol
  súng lục tự động
  automatic telephone system
  hệ thống điện thoại tự động
  automatic pilot
  máy lái tự động
  automatic transmission
  hệ thống sang số tự động trong xe máy
  Vô ý thức, máy móc
  automatic movement
  cử động vô ý thức
  Tất yếu (nói về hậu quả)

  Danh từ

  Máy tự động; thiết bị tự động
  Súng tự động; súng lục tự động

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tự động

  Cơ - Điện tử

  (adj) tự động

  Địa chất

  tự động

  Tin học

  automatic variable : có thể hiểu như local vavriable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X