• / 'peinti/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sơn, (thuộc) màu, (thuộc) thuốc vẽ
  painty smell
  mùi sơn
  Đậm màu quá (bức vẽ)

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X