• /smel/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khứu giác; khả năng có thể ngửi
  a fine sense of smell
  mũi thính
  Sự ngửi, sự hít
  to have a smell at something
  ngửi cái gì
  Mùi; cái được ngửi thấy; phẩm chất làm cho cái gì được ngửi thấy
  the smell of roses
  mùi hoa hồng
  Mùi thối, mùi ôi

  Ngoại động từ .smelt, (từ hiếm,nghĩa hiếm) smelled

  Ngửi, ngửi thấy, đánh hơi thấy; hít
  I am sure I smell gas
  tôi cam đoan có mùi hơi đốt
  Cảm thấy, đoán được
  do you smell anything unusual?
  anh có cảm thấy có điều gì không bình thường không?
  (bóng) khám phá, phát hiện, đánh hơi (thấy dấu vết tội phạm..)
  to smell out a plot
  khám phá ra một âm mưu

  Nội động từ

  Có mùi, toả mùi như thế nào đó
  these flowers smell sweet
  những hoa này có mùi thơm dịu
  to smell of garlic
  có mùi tỏi
  this milk smells sour
  sữa này có mùi chua
  to smell of jobbery
  sặc mùi xoay xở
  his talk smells of war
  bài nói của hắn sặc mùi chiến tranh
  (không dùng trong các thì tiếp diễn) có thể ngửi được
  can fish smell ?
  cá có thể ngửi được không?
  (không dùng trong các thì tiếp diễn) có mùi khó chịu
  your breath smells
  hơi thở của anh có mùi hôi

  Cấu trúc từ

  to smell about
  đánh hơi
  Quen hơi (quen với một mùi gì)
  to smell up
  sặc mùi thối, sặc mùi ôi; làm nồng nặc mùi hôi thối
  to smell of the shop
  quá nặng tính chất chuyên môn, quá nặng tính chất kỹ thuật
  to smell a rat
  (thông tục) nghi ngờ có âm mưu, nghi ngờ có sự dối trá

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngửi

  Kinh tế

  ngửi
  vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X