• /'pælədin/

  Từ Thường dùng

  Danh từ

  (sử học) lạc hầu (triều vua Sác-lơ-ma-nhơ)
  (sử học) hiệp sĩ
  Người bênh vực, người đấu tranh (cho chính nghĩa...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X