• Kinh tế

    bản vị ngoại tệ
    bản vị tiền giấy (được áp dụng từ năm 1931)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X