• /´peipə¸wə:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công việc giấy tờ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  công việc bàn giấy
  giấy má (hành chính)
  giấy má sổ sách
  giấy tờ (các văn kiện, chứng từ)
  giấy tờ kế toán
  văn phòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X