• /´pærə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) lính nhảy dù
  Đoạn (văn, sách...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đơn vị tiền tệ lẻ của Nam Tư, = 1/100 dinar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X