• /¸pærədig´mætik/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thuộc) hệ biến hoá
  (thuộc) kiểu, mẫu, mô hình

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X