• /´klæsikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Kinh điển
  classical school
  nhà học giả kinh điển
  Cổ điển; không hoa mỹ
  Hạng ưu (tác phẩm (văn học))

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) cổ điển

  Xây dựng

  kinh điển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X