• /'pærəwai/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) chè matê

  Quốc gia

  Pa-ra-goa
  Paraguay, officially the Republic of Paraguay, is a landlocked country in South America. It lies on both banks of the Paraguay River, bordering Argentina to the south and southwest, Brazil to the northeast, and Bolivia to the northwest, and is located in the very heart of South America.
  Paraguay là một quốc gia tại Nam Mỹ.
  Diện tích: 406,750 sq km
  Thủ đô: Asuncion
  Tôn giáo:
  Dân tộc:
  Quốc huy:
  Quốc kỳ:
  TÊN QUỐC GIA Bạn hãy cùng chúng tôi xây dựng TĐ tên các Quốc gia nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X