• /´pa:səliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gói, sự bọc; sự chia thành từng phần
  (hàng hải) sự che (đường xảm tàu) bằng dải vải bạt có nhựa đường; sự bọc (dây chão) bằng dải vải bạt có nhựa đường
  (hàng hải) dải vải bạt có nhựa đường

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự đóng gói
  sự gói lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X