• /´pa:dənəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có thể tha thứ, có thể bỏ qua
  a pardonable error
  một sai sót có thể tha thứ được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X