• /´pa:ləs/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ cổ,nghĩa cổ), (đùa cợt) bấp bênh, đầy nguy hiểm, khó khăn; hốc búa, khó chơi
  the parlous state of international relations
  tình thế bấp bênh trong quan hệ quốc tế
  Hết sức khôn ngoan, hết sức láu

  Phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ), hết sức, cực kỳ, vô cùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X