• /pə´tikjulə¸raiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác particularise

  Ngoại động từ

  Đặc biệt hoá, đặc thù hoá
  Liệt kê, đặc tả (chi tiết); tường thuật tỉ mỉ, đi sâu vào chi tiết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  detail , specify

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X