• /´spesi¸fai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .specified

  Chỉ rõ, ghi rõ, định rõ
  it is specified in the agreement
  điều ấy đã được ghi rõ trong hiệp định
  the contract specify red tiles, not slates, for the roof
  hợp đồng đã chỉ rõ ngói đỏ để lợp mái, chứ không phải là ngói đá đen

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chuyên môn hoá; chi tiết hoá; định rõ, ghi rõ

  Kỹ thuật chung

  định rõ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X