• /pa:´tikjulit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hạt; chất hạt
  particulate radioactive
  hạt phóng xạ

  Tính từ

  Thuộc hạt

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất hạt
  hạt phân tán
  hạt tạp
  thuộc hạt

  Điện lạnh

  hạt (chất rắn mịn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X