• /´pa:titiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (ngôn ngữ học) có định lượng (một phần); bộ phận
  partitive adjective
  tính từ bộ phận

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) từ định lượng; từ hoặc cụm từ bộ phận
  'some' and 'any' are partitives
  'some' và 'any' là những từ bộ phận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X