• /¸peitən´ti:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người được cấp bằng sáng chế

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người được nhượng quyền (phát minh)

  Kinh tế

  người có bản quyền sáng chế
  người được cấp bằng sáng chế
  người sở hữu quyền chuyên lợi
  người sở hữu quyền khai thác bằng sáng chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X