• /pə´triʃiit/

  Thông dụng

  Danh từ, (từ cổ,nghĩa cổ) La-mã

  Quý tộc
  Giai cấp quý tộc; hàng quý tộc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X