• /¸æris´tɔkrəsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tầng lớp quý tộc
  Chế độ quý tộc; nước do tầng lớp quý tộc thống trị; chính phủ của tầng lớp quý tộc thống trị
  Những người tiêu biểu nhất

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X