• Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) hối lộ (ai)
  Sự thưởng phạt
  Đỉnh cao (của một sự kiện, một câu chuyện)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đi né phía dưới gió (bơi thuyền)
  nới dây
  thả dây

  Kỹ thuật chung

  trả (tiền)

  Kinh tế

  trả hết
  trả thôi việc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  pay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X