• /ˈpeɪˌloʊd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trọng tải trả tiền (khách hàng, hàng vận chuyển..)
  Lượng chất nổ (đầu tên lửa)
  Trọng tải (thiết bị mang theo một vệ tinh, con tàu vũ trụ)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Trọng tải, tải trọng có ích

  Điện tử & viễn thông

  gánh có ích (của vệ tinh)
  phụ tải có ích (của vệ tinh)

  Kỹ thuật chung

  phụ tải thương mại
  trọng lượng vận chuyển

  Kinh tế

  phần trọng tải được trả tiền
  trọng tải
  trọng tải trả tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X