• Kinh tế

    thặng dư thanh toán (chỉ tình trạng suất siêu của một nước)
    thặng dư thanh toán (chỉ tình trạng xuất siêu của một nước)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X