• Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) sự đi tiểu, sự đi giải;nước tiểu
  for/have a quick pee
  đi tiểu vội

  Nội động từ

  (thông tục) đi giải, đi tiểu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X