• /´pi:liη/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .peelings

  Vỏ bóc ra, vỏ gọt ra
  potato peelings
  vỏ khoai gọt ra

  Chuyên ngành

  Dệt may

  chóc vỏ
  sự lột da
  sự tước vỏ

  Xây dựng

  sự bóc thành lớp
  sự bong theo lớp
  sự nạo vỏ
  sự tẩy trạt
  sự tróc vảy (của một lớp sơn)

  Điện lạnh

  sự tách lớp (bề mặt)

  Kỹ thuật chung

  bóc vỏ
  lớp vỏ
  sự bốc dỡ
  sự bóc vỏ

  Kinh tế

  vỏ củ
  vỏ tách ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X