• /´pelikl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lớp da mỏng, màng mỏng
  Phim (ảnh)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  màng (trên mặt)

  Kỹ thuật chung

  lớp mỏng
  màng mỏng
  phim

  Kinh tế

  vỏ màng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X