• /´pendənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt dây chuyền
  Miếng thủy tinh (trang trí đèn treo nhiều ngọn)
  (hàng hải) cờ hiệu (trên cột buồm) (như) pennant
  (hàng hải) cờ đuôi nheo
  Vật giống, vật đối xứng
  to be a pendant to...
  là vật đối xứng của...
  Vật được treo
  Trang sức đeo lòng thòng; vòng; hoa tai; đèn treo
  Giá treo
  Sự treo
  Dây móc thòng lọng
  Đèn điện treo (từ trần)
  Bộ phận phụ

  Tính từ

  Xem pendent

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thức trang trí treo

  Kỹ thuật chung

  giá treo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X