• /´pentə¸gɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình ngũ giác, hình năm cạnh
  ( the Pentagon) lầu năm góc, ngũ giác đài ( Bộ quốc phòng Mỹ); những người cầm đầu lực lượng vũ trang Mỹ
  a spokesman for the Pentagon
  người phát ngôn của lầu năm gốc

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Hình năm cạnh, hình ngũ giác

  Toán & tin

  ngũ giác
  regular pentagon
  hình ngũ giác đều
  regular pentagon
  ngũ giác đều

  Xây dựng

  hình 5 cạnh

  Kỹ thuật chung

  hình năm cạnh
  hình ngũ giác
  regular pentagon
  hình ngũ giác đều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X