• /pəˈsɛptəbəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Có thể nhận biết được, có thể cảm nhận được
  Có thể quan sát thấy; một cách rõ ràng, rõ rệt
  the patient has improved perceptibly
  bệnh nhân đã đỡ một cách rõ rệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X