• /pə´fɔ:s/

  Thông dụng

  Phó từ

  Tất yếu, cần thiết

  Danh từ

  Sự tất yếu, sự cần thiết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X