• /´wili´nili/

  Thông dụng

  Phó từ

  Dù muốn dù không, muốn hay không muốn
  She was forced willy-nilly to accept the company's proposal.
  Dù muốn dù không thì cô cũng buộc phải chấp thuận kế hoạch của công ty.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X