• Đấu thầu

  Trái phiếu thực hiện hợp đồng
  Trái phiếu hay bảo lãnh do một ngân hàng cấp cho một nhà thầu để nộp cho chủ dự án (chủ đầu tư) bảo đảm đối với một phần giá xác định trong giá trị hợp đồng liên quan khi thực hiện HĐ đó

  Kinh tế

  giấy cam kết thi hành hợp đồng
  giấy bảo đảm hiện thực
  giấy bảo đảm thực hiện

  Xây dựng

  sự cam kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X