• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách định kỳ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  một cách định kỳ
  một cách tuần hoàn
  theo chu kỳ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  có chu kỳ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X