• /´sʌm¸taimz/

    Thông dụng

    Phó từ

    Thỉnh thoảng, đôi khi, đôi lúc, lắm lúc, lúc thì
    I have sometimes thought of it
    đôi khi tôi cũng nghĩ về việc đó
    it is sometimes hot and sometimes cold
    trời có lúc nóng lúc lạnh

    Chuyên ngành

    Kỹ thuật chung

    đôi khi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X