• /´sʌm¸taimz/

  Thông dụng

  Phó từ

  Thỉnh thoảng, đôi khi, đôi lúc, lắm lúc, lúc thì
  I have sometimes thought of it
  đôi khi tôi cũng nghĩ về việc đó
  it is sometimes hot and sometimes cold
  trời có lúc nóng lúc lạnh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đôi khi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X