• /´periʃiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ lóng) hết sức khó chịu, hết sức chịu đựng
  Cực kỳ lạnh
  I am perishing !
  tôi chết rét đi được!
  It's perishing out there
  Ở ngoài kia lạnh chết đi được
  Đáng ghét, chết tiệt (diễn tả sự bực mình, khó chịu)
  I can't get in -- I've lost the perishing key
  tôi không vào được -- tôi đã đánh mất cái chìa khoá chết tiệt ấy rồi

  Phó từ

  Rất (dùng để nhấn mạnh cái gì xấu, tồi tệ) (như) perishingly
  It's perishing/perishingly cold out there
  Ngoài kia lạnh ghê ghớm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X