• /¸pə:mi´tiviti/

  Thông dụng

  Danh từ

  (điện học) hằng số điện môi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độ thấm điện môi

  Kỹ thuật chung

  điện thẩm
  hằng số điện môi

  Giải thích VN: Tỷ số sự thay đổi điện của một chất trung gian đối với sức điện sinh ra nó.

  complex permittivity
  hằng số điện môi phức
  static permittivity
  hằng số điện môi tĩnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X