• /stætɪk/

  Thông dụng

  Cách viết khác statical

  Tính từ

  Tĩnh; tĩnh tại; không chuyển động, không thay đổi
  static water
  nước không chảy (trong một bể chứa, cần phải bơm..)
  (vật lý) học (thuộc) tĩnh học
  static pressure
  áp lực tĩnh
  static electricity
  tĩnh điện

  Danh từ

  Sự nhiễu khí quyển
  Sự tĩnh điện (điện tích lũy trên hoặc trong một vật không dẫn điện) (như) static electricity
  her hair was full of static
  tóc cô ta đầy tĩnh điện

  Chuyên ngành

  A network administrator = The packet...propagate
  A network administrator = Serial0/0/0
  A network administrator = enable secret cangetin - interface fa0/0
  A ping = The static
  A router has learned = S 192.168.168.0/24 [1/0]
  A router needs = flash
  A router boots = The configuration 
  A technician has configured = The no shutdown 
  A technician needs = show ip ospf, protocols, ospf interface
  All routers are configured = A, F, E, D, and C
  All routers in a = The highest IP
  Based on  = The login 
  Host A is having = Add...no auto-summary
  Host A is unable = The Fa0/1 
  If the EIGRP = 192.168.4.0/22
  In a complex = R 192.168.1.0/24 [120/1]
  On the basis = SCCS* - S Serial0/0/0
  R1 and R2 are adjacent = R2 will not
  R1 and R2 are both = R2(config)# router rip
  Router R1 receives = 172.18.0.0/15
  Router R2 is configured = Configure a static
  RouterA and RouterB = The autonomous
  Routers R1 and R2 are = The hello 
  The 10.4.0.0 = split horizon
  The command  = A static, The route
  The hosts on = S0/0/0 interface at R1
  The interfaces = Check the hello
  The network administrator = Traffic for network 
  The network consists = Change the
  What does = The router
  What information can = Router R2 is
  What is the purpose = limits the
  What is a characteristic = support for
  What is the function = used to announce
  What will = It will attempt 
  When would = when the running
  Which default = autosummarization
  Which IP = 172.16.1.14
  Which multicast  = 224.0.0.10
  Which of the following = network, wildcard, area ID
  Which of the following = packet, path
  Which option will = with a routing
  Which path = It will load balance
  Which prompt = Router(config-if)#
  Which protocol = RTP
  Which routing = EIGRP
  Which statement correctly = RIP uses only
  Which summarization  = 192.168.0.0/22
  Which three = modifies, maintains, changes the source physical
  Which two statements = Routers that, The shortest
  Which two statements = OSPF, EIGRP
  Which two statements = The router ID
  Which two router = NVRAM, POST
  You have  = A network...after

  Cơ - Điện tử

  (adj) tĩnh, không động

  Cơ khí & công trình

  không động
  tĩnh học

  Hóa học & vật liệu

  nhiễu nổ

  Môi trường

  nhiễu khí quyển

  Toán & tin

  liên kết tĩnh
  static binding
  sự liên kết tĩnh
  tạp nhiễu

  Xây dựng

  tĩnh lực học

  Y học

  tĩnh, cân bằng

  Kỹ thuật chung

  không di động
  dừng
  static (ignition) timing
  sự can lửa tĩnh (dùng bóng đèn)
  static capacitance
  điện dung tĩnh
  static eliminator
  dụng cụ khử tĩnh điện
  static inverter
  bộ đổi điện tĩnh (dùng cho hệ nguồn không ngắt)
  stationary steering (staticsteering)
  lái dừng (lái tĩnh)
  ổn định
  static instability
  sự không ổn định tĩnh
  static regulator
  bộ ổn định tĩnh
  static stability
  độ ổn định tĩnh (khả năng của không khí)
  static stability
  sự ổn định tĩnh học
  static stability
  tính ổn định tĩnh học
  tiếng ồn
  tạp âm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X