• Kinh tế

    sự liên tục không gián đoạn (của công ty)
    sự thừa kế vĩnh viễn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X