• Thông dụng

  Danh từ

  Cú điện thoại gọi qua tổng đài

  Toán & tin

  gọi từ người đến người

  Giải thích VN: Cú điện thoại gọi qua người trực tổng đài cho một người khác và tính tiền từ lúc người đó trả lời.

  Điện tử & viễn thông

  liên lạc cá nhân

  Điện lạnh

  nói chuyện cá nhân

  Kinh tế

  gọi đích danh người nhận (điện thoại đường dài)
  sự gọi điện thoại hẹn trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X