• /pə:´sounə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .personae, personas

  Nhân vật (trong tiểu thuyết, kịch)
  comic personae
  những nhân vật hài
  (phân tâm học) diện mạo cá nhân
  Cá tính; tư cách
  (ngoại giao) người
  persona grata
  nhà ngoại giao được thừa nhận, người được chấp thuận (làm đại sứ..); (nghĩa bóng) người được quý chuộng
  persona non grata
  nhà ngoại giao không được thừa nhận, người không được chấp thuận (làm đại sứ..); (nghĩa bóng) người không được quý chuộng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  personage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X