• /ˈkɒmɪk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hài hước, khôi hài
  a comic song
  bài hát hài hước
  comic strip
  trang tranh chuyện vui (ở báo)
  (thuộc) kịch vui
  a comic writer
  nhà soạn kịch vui

  Danh từ

  (thông tục) diễn viên kịch vui
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ( (thường) số nhiều) trang tranh chuyện vui (ở báo)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) báo tranh chuyện vui

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khôi hài
  comic book
  sách khôi hài

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  tragedian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X