• /pə´ru:zl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (nghĩa bóng) sự nghiên cứu kỹ (sách..); sự xem xét kỹ (nét mặt...);

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đọc kỹ
  sự quan sát kỹ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X