• /ˈskrutni/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhìn chăm chú, sự nhìn kỹ
  Sự khảo sát kỹ lưỡng
  Sự xem xét kỹ lưỡng, sự nghiên cứu cẩn thận
  Sự kiểm soát phiếu (khi có sự sát nút hay nghi ngờ gian lận)
  to demand a scrutiny
  đòi sự kiểm tra lại phiếu bầu


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X